Rad u APA stilu

Pišete istraživački ili seminarski rad? Koristite ovaj predložak izveštaja u APA stilu da biste počeli, uz stilove oblikovane tako da se podudaraju sa APA uputstvima i uzorkom sadržaja koji pokazuje kako to sve zajedno izgleda. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Rad u APA stilu

Još sličnih predložaka

Seminarski rad Word
Izveštaj o APA stilu (6. izdanje) Word
Istraživački rad sa MLA stilom Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta