Rad u MLA stilu

Da li vaš istraživački rad ili rad na polugodištu zahteva MLA format? Koristite ovaj pristupačni predložak da biste lakše pratili odgovarajuća uputstva. Obuhvata stilove oblikovane tako da se podudaraju sa MLA uputstvima i tekst uputstva koji vam pomaže da lako kreirate svoj izveštaj.

Word

Rad u MLA stilu

Još sličnih predložaka

Izveštaj o APA stilu (6. izdanje) Word
Istraživački rad sa MLA stilom Word
Rad u APA stilu Word
Moderni rad Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta