Radni list razmene ideja

Budite kreativni! Koristite ovaj predložak da biste skicirali ideje, zabeležili prednosti i nedostatke i odlučili šta je najbolje.

Excel

Radni list razmene ideja

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta