Raspored časova (po predmetima)

Učenici, održavajte svoje sedmične rasporede časova i domaćih zadataka organizovanim pomoću ovog predloška sa smešcima. Predmeti su navedeni kao kolone preko vrha, a različiti smešci predviđaju raspoloženje za taj dan.

PowerPoint

Raspored časova (po predmetima)

Još sličnih predložaka

Plan časa Excel
Raspored zaduženja Excel
Sedmični raspored na fakultetu Excel
Raspored časova (po vremenu) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta