Raspored časova (po vremenu)

Ne zaboravite na taj zadatak! Pratite svoje časove i krajnje rokove za zadatke pomoću ovog predloška sedmičnog rasporeda u povećanjima od pola sata. Raspored uključuje vikende.

PowerPoint

Raspored časova (po vremenu)

Još sličnih predložaka

Sedmična lista zadataka Excel
Plan časa Excel
Raspored zaduženja Excel
Raspored časova (po predmetima) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta