Raspored časova (po vremenu)

Ne zaboravite na taj zadatak! Pratite svoje časove i krajnje rokove za zadatke pomoću ovog predloška sedmičnog rasporeda u povećanjima od pola sata. Raspored uključuje vikende.

PowerPoint

Raspored časova (po vremenu)

Još sličnih predložaka

Plan časa Excel
Sedmična lista zadataka Excel
Sedmični raspored na fakultetu Excel
Raspored zaduženja Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta