Raspored kućnih poslova

Dodelite porodične kućne poslove za sedmicu pomoću ovog predloška rasporeda kućnih poslova. Navedite zadatke koje treba obaviti, dodelite im ime i označite ih kao gotove kada završite.

Excel

Raspored kućnih poslova

Još sličnih predložaka

Plan časa Excel
Raspored zaduženja Excel
Sedmični raspored na fakultetu Excel
Raspored časova (po predmetima) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta