Raspored zaduženja

Ovaj predložak omogućava menadžeru da prati dodeljena zaduženja. Organizuje se po projektima s krajnjim rokovima određenim prema zadacima potrebnim da se ispune ta zaduženja.

Excel

Raspored zaduženja

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta