Raspored zaduženja

Ovaj predložak omogućava menadžeru da prati dodeljena zaduženja. Organizuje se po projektima s krajnjim rokovima određenim prema zadacima potrebnim da se ispune ta zaduženja.

Excel

Raspored zaduženja

Još sličnih predložaka

Plan časa Excel
Sedmična lista zadataka Excel
Sedmični raspored na fakultetu Excel
Raspored časova (po predmetima) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta