Referentna lista za biografiju (funkcionalni dizajn)

Ako je potrebna lista referenci, koristite ovaj dokument kako biste brzo oblikovali listu. Podudara se sa dizajnom funkcionalne biografije.

Word

Referentna lista za biografiju (funkcionalni dizajn)

Još sličnih predložaka

Obično propratno pismo Word
Jednostavna biografija Word
Curriculim vitae (biografija) Word
Propratno pismo Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta