Rezime (Funkcionalni dizajn)

Jednostavni dizajn za funkcionalni rezime koji dokumentu daje profesionalni izgled. Koristite odgovarajući predložak propratnog pisma da biste ga upotpunili. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Rezime (Funkcionalni dizajn)

Još sličnih predložaka

Obično propratno pismo Word
Propratno pismo Word
Biografija za registrovanu medicinsku sestru Word
Curriculim vitae (biografija) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta