Rezime (hronološki)

Unesite podatke o svom radnom iskustvu i kvalifikacijama kako biste napravili rezime na osnovu ovog pristupačnog predloška.

Word

Rezime (hronološki)

Još sličnih predložaka

Rezime (boja) Word
Hronološka biografija (jednostavan dizajn) Word
Biografija (bezvremenski dizajn) Word
Propratno pismo (plavo) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta