Sedmični raspored na fakultetu

Studenti mogu da prate svoj sedmični raspored pomoću ovog elegantnog predloška. Jednostavno unesite stavke u odgovarajući slot za vreme/dan, podesite prioritet i možete da počnete da ga koristite. Kreirajte novu karticu za svaku sedmicu i koristite preklopno dugme da biste naznačili da je stavka dovršena.

Excel

Sedmični raspored na fakultetu

Još sličnih predložaka

Seminarski rad Word
Izveštaj o APA stilu (6. izdanje) Word
Istraživački rad sa MLA stilom Word
Plan časa Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta