Semestar na prvi pogled

Mapirajte raspored časova i zadatke pomoću ovog pristupačnog predloška za planiranje. Ima čak i praktični kalendar sa 4 meseca koji će vam pomoći da vidite krajnje rokove.

Excel

Semestar na prvi pogled

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta