Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran

Upoznajte svoje saradnike sa ovim organizacionim grafikonom koji prikazuje slike zaposlenih u pravougaonim okvirima u hijerarhiji. (Predložak širokog ekrana, format 16X9)

PowerPoint

Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran PowerPoint
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Porodično stablo PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta