Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran

Ovaj SmartArt predložak prikazuje proces korišćenja strelica kružnog oblika koje teku od jednog koraka ka drugom i naglašavaju opise teksta. (Široki ekran, format 16X9)

PowerPoint

Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran PowerPoint
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Porodično stablo PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta