Slika koja je ponovo obojena i zamagljena pomoću efekta filmskog zrna

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak prikazuje upotrebu umetničkih efekata na slikama u programu PowerPoint 2010 sa ciljem kreiranja ponovo obojene pozadine koja ima izgled „filmskog zrna“.

PowerPoint

Slika koja je ponovo obojena i zamagljena pomoću efekta filmskog zrna

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta