SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran

Pratite ključne datume i zadatke vezane za te datume duž ove horizontalne vremenske ose. Strelica koja pokazuje smer sa krugovima koji postepeno menjaju boju prikazuje napredak (format širokog ekrana, 16 x 9)

PowerPoint

SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta