SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran

Pratite ključne datume i zadatke vezane za te datume duž ove horizontalne vremenske ose. Strelica koja pokazuje smer sa krugovima koji postepeno menjaju boju prikazuje napredak (format širokog ekrana, 16 x 9)

PowerPoint

SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran PowerPoint
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Porodično stablo PowerPoint
Slajd organizacionog grafikona horizontalne hijerarhije (šareno na belom, široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta