SmartArt grafika procesa sa radijalnom listom slika (široki ekran)

Ilustrujte proces u okviru PowerPoint prezentacije pomoću ovog dijagrama SmartArt grafike koji sadrži povezanu grupu slika za svaku fazu ili korak procesa. Lako prilagodite slike i opise, a zatim koristite ovaj slajd samostalno ili ga kopirajte u drugu prezentaciju.

PowerPoint

SmartArt grafika procesa sa radijalnom listom slika (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta