SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran

Naglasite tri faze procesa i zadatke unutar njih pomoću SmartArt grafike (format širokog ekrana, 16 x 9).

PowerPoint

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Porodično stablo PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta