SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran

Ovaj SmartArt predložak prikazuje obojene trake za svaki korak procesa koji želite da opišete. Zadaci u okviru koraka se prikazuju vertikalno na traci. (Široki ekran, format 16X9)

PowerPoint

SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran PowerPoint
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Porodično stablo PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta