Spisak časova

Nastavnici mogu koristiti ovaj korisni predložak da bi pratili sve informacije koje se odnose na njihove studente, uključujući kontakt za hitne slučajeve i medicinske informacije.

Excel

Spisak časova

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta