Status projekta (crvena)

Koristite ovaj predložak izveštaja o statusu projekta da bi glavni zainteresovani bili informisani u svakoj fazi projekta. Identifikujte oblasti kojima dobro ide i oblasti koje treba pažljivo nadgledati. Zadržite izgled i koristite druge predloške iz skupa dizajna „(crvena i crna)“ ili primenite teme da biste promenili boje i umetnite svoj logotip da biste ga personalizovali za svoje preduzeće. Lak za čitanje, u formatu „na prvi pogled“.

Word

Status projekta (crvena)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta