Studentski izveštaj

Koristite ovaj predložak izveštaja da biste svojim radovima dodali doteran izgled. Sa lakoćom zamenite fotografiju naslovne stranice drugom ili umetnite neku od fotografija ponuđenih u ugrađenim opcijama za naslovne stranice. Primenite ugrađene stilove za profesionalni izgled.

Word

Studentski izveštaj

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Jesenji letak Word
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta