Test sa više izbora (4 odgovora)

Ovo je Microsoft Office predložak.

PowerPoint

Test sa više izbora (4 odgovora)

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Jesenji letak Word
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta