Traka „Srećan put“ - grafička šara

Poželite nekome srećan put sa ovim šarenom trakom na kojoj piše „Srećan put!“ Svako slovo je podebljano šarom sa prugama, krugovima i cik cak ili talasastim linijama. Želite da uključite nečije ime ili promenite tekst trake? Nema problema. Prilagodite tekst onako kako želite.

PowerPoint

Traka „Srećan put“ - grafička šara

Još sličnih predložaka

Istaknuta naslovna stranica faksa Word
Bilten za osnovne škole Word
Poslovno pismo (prodajni dizajn sa prugama) Word
Propratno pismo (plavo) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta