Učenički kalendar (pon.)

Ovaj predložak sa dvanaest meseci, namenjen učenicima, sadrži odvojene kartice za svaki mesec i ugrađenu funkcionalnost koja omogućava da podesite godinu tako da sedmice počinju ponedeljkom. Na svakoj kartici nalazi se mesto za praćenje sedmičnih školskih zaduženja i rasporeda časova. Datumi na kalendaru automatski se ističu pomoću uslovnog oblikovanja a na osnovu krajnjeg roka zaduženja.

Excel

Učenički kalendar (pon.)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta