Vizitkarte, horizontalni raspored sa logotipom, ime ispisano velikim slovima

Ove prazne vizitkarte imaju horizontalni raspored sa tekstom poravnatim po sredini i logotipom, i imenom ispisanim velikim slovima. Štampa se 10 vizitkarti po listu dimenzija 8.5" x 11" i kompatibilne su sa standardnim paketom vizitkarti.

PowerPoint

Vizitkarte, horizontalni raspored sa logotipom, ime ispisano velikim slovima

Još sličnih predložaka

Vizitkarte, vertikalni raspored sa logotipom, levo poravnat tekst PowerPoint
Vizitkarta Word
Vizitkarte, horizontalni raspored sa logotipom, ime sa velikim početnim slovom PowerPoint
Vizitkarte Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta