Vizitkarte (ilustracija cveta, 10 na stranici)

Umesto vizitkarti, zamislite lične kartice koje dajete prijateljima i porodici. Ovaj predložak sadrži ljubičasto cveće na plavoj pozadini.

PowerPoint

Vizitkarte (ilustracija cveta, 10 na stranici)

Još sličnih predložaka

Prezentacija poslovnog plana (drečavo zeleni dizajn, široki ekran) PowerPoint
Poslovna prezentacija sa digitalnim plavim tunelom (široki ekran) PowerPoint
Marketinška prezentacija staklene kocke (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija plana za poslovni projekat (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta