Vremenska osa projekta sa ključnim tačkama

Navedite ključne tačke projekta i ovaj predložak će kreirati vizuelno mapiranje tih tačaka u dijagramu vremenske ose.

Excel

Vremenska osa projekta sa ključnim tačkama

Još sličnih predložaka

Vremenska osa projekta Excel
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran PowerPoint
Vremenska osa sa događajima (široki ekran) PowerPoint
Vremenska osa planiranja projekta Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta