Vremenska osa sa događajima (široki ekran)

Ova horizontalna vremenska osa u formatu širokog ekrana koristi obrazac velikog kruga za bitne datume i male krugove za događaje na vremenskoj osi. Dodajte ovaj slajd u postojeću prezentaciju ili ga koristite samostalno. Opcionalno možete prilagoditi njegov izgled pomoću PowerPoint tema.

PowerPoint

Vremenska osa sa događajima (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija zemaljskih tonova (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija medicinskog dizajna (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Pregled akademskog kursa PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta