Zapisnici sa sastanaka

Ovo je Microsoft Office predložak.

Word

Zapisnici sa sastanaka

Još sličnih predložaka

Pregled akademskog kursa PowerPoint
Beleška sa sastanka Word
Beleške za sastanak organizacije (kraći oblik) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta