Akademski kalendar, 2017.–2018.

Ovaj predložak akademskog kalendara ima format od nedelje do subote i prikazuje mesece od avgusta 2017. do jula 2018. Dodajte senčenje da biste označili rokove registracije, kvartalne ili semestarske raspuste itd.

Premium predlošci - Word

Pređite na Premium
Akademski kalendar, 2017.–2018.

Pogledajte još premium predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta