Akademski kalendar (bilo koja godina)

Koristite ovaj pristupačni kalendar svakog dana da biste pratili školsku godinu. Promenite godinu zajedno sa mesecom početka i vikendom u skladu sa svojim rasporedom. Obuhvata prostor za beleške.

Excel

Akademski kalendar (bilo koja godina)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta