Akademski kalendar

Koristite ovaj pristupačni kalendar svakog dana da biste pratili Vašu školsku godinu. Promenite godinu zajedno sa mesecom početka i vikendom u skladu sa svojim rasporedom. Obuhvata prostor za beleške.

Excel

Akademski kalendar

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati