Beleške sa sastanka (kratki obrazac)

Napravite kratki obrazac beležaka sa sastanka pomoću ovog pristupačnog predloška koji sadrži tri odvojena dela: objave, diskusije i okrugli sto.

Word

Beleške sa sastanka (kratki obrazac)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta