Beleške sa sastanka

Vodite organizovane beleške koje možete deliti kasnije kao zapisnik sastanka pomoću ovog jednostavnog i pristupačnog predloška.

Word

Beleške sa sastanka

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta