Bilans stanja (bez logotipa)

Kreirajte sveobuhvatni bilans stanja za preduzeće pomoću ovog pristupačnog predloška koji izračunava procenat promene u odnosu na prethodni period i budžet.

Excel

Bilans stanja (bez logotipa)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta