Bilans stanja

Prijavite svoja sredstva i obaveze pomoću ovog predloška bilansa stanja; uključuje tekuća sredstva, osnovna sredstva, kapital i tekuće i dugoročne obaveze.

Excel

Bilans stanja

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati