Brošura preduzeća

Koristite ovaj predložak trodelne brošure da biste delili informacije o svom preduzeću. Odgovara zalihi kartica Avery brošure i dizajniran je tako da se šalje bez omota. Podudara se sa drugim profesionalnim predlošcima u skupu „Crveni dizajnovi“.

Word

Brošura preduzeća

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta