Budžet događaja – jednostavan

Pratite procenjene i stvarne troškove događaja zajedno sa procenjenim i stvarnim prihodima koristeći ovaj pristupačni predložak koji obuhvata i karticu prihoda i rashoda sa grafikonima.

Excel

Budžet događaja – jednostavan

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta