Budžet događaja

Pratite procenjene i stvarne troškove događaja zajedno sa procenjenim i stvarnim prihodima koristeći ovaj pristupačni predložak koji obuhvata i karticu prihoda i rashoda sa grafikonima.

Excel

Budžet događaja

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta