Budžet događaja

Planirajte sledeći događaj organizacije ili preduzeća pomoću ovog pristupačnog predloška budžeta događaja. Uporedite budžet i stvarne troškove i prihode u nekoliko kategorija.

Excel

Budžet događaja

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta