Dnevnik nastavnika (na osnovu prosečne vrednosti)

Beležite ocene studenata za zadatke, kvizove i testove, a ovaj pristupačni predložak dnevnika će računati procenat proseka, slovnu ocenu i GPA za svakog studenta. Izračunavanja se vrše na osnovu svih zadataka koji podjednako doprinose konačnoj oceni; uputstva su uključena.

Excel

Dnevnik nastavnika (na osnovu prosečne vrednosti)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta