Evidencija odsustva učenika

Nastavnici mogu da vode evidenciju učenika koji napuštaju učionicu pomoću ovog pristupačnog predloška odsustva. Zabeležite ime učenika, odredište, vreme odlaska i vreme povratka; koristite segmentatore da biste filtrirali učenike i odredišta.

Excel

Evidencija odsustva učenika

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta