Faks za objedinjavanje pošte (tema „Medijana“)

Predložak lista za objedinjavanje faksa sa umetnutim poljima za red za pozdrav, telefon na poslu ime preduzeća i faks na poslu koji ima crno zaglavlje sa belim tekstom. Potražite dizajn „Medijana“ da biste pronašli dodatne podudarne predloške. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Faks za objedinjavanje pošte (tema „Medijana“)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta