Foto-album za ponovno okupljanje

Sastavite foto-album za ponovno okupljanje razreda pomoću ovog pristupačnog predloška. Obuhvata slajdove za ponovna okupljanja za desetogodišnjicu, dvadesetogodišnjicu, tridesetogodišnjicu, četrdesetogodišnjicu i pedesetogodišnjicu. Markirajte slike u različitim opcijama rasporeda.

Premium predlošci - PowerPoint

Pređite na Premium
Foto-album za ponovno okupljanje

Pogledajte još premium predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta