Foto-album za ponovno okupljanje

Sastavite foto-album za ponovno okupljanje razreda pomoću ovog pristupačnog predloška. Obuhvata slajdove za ponovna okupljanja za desetogodišnjicu, dvadesetogodišnjicu, tridesetogodišnjicu, četrdesetogodišnjicu i pedesetogodišnjicu. Markirajte slike u različitim opcijama rasporeda.

PowerPoint

Foto-album za ponovno okupljanje

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta