Funkcionalni rezime (Minimalistički dizajn)

Kreirajte jasnu, dobro organizovanu biografiju ili CV pomoću ovog pristupačnog predloška u kom se navode ciljevi zaposlenja, profesionalna postignuća, sposobnosti, radna istorija, obrazovanje i reference.

Word

Funkcionalni rezime (Minimalistički dizajn)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta