Gantov planer projekata

Koristite ovaj pristupačni planer projekata da biste pratili svoj projekat po jedinstvenim aktivnostima koristeći model Gantovog grafikona. Lako vidite gde se nalazi svaka aktivnost prema planu.

Excel

Gantov planer projekata

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta