Generički letak za događaj

Ovaj predložak generičkog letka za događaj može da se koristi za reklamiranje bilo kog tipa predstojećeg događaja. Na letku ima prostora za detalje o događaju, kao i informacije i logotip organizacije sponzora. Predložak možete lako da prilagodite tako da odgovara raznim standardima veličine papira (letter, legal, executive, card itd). Ovo je pristupačan predložak.

Word

Generički letak za događaj

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta