Generički porodični budžet

Koristite ovaj generički porodični budžet da biste pratili prihode i troškove tokom cele godine. Funkcionalnost klizača na kontrolnoj tabli je odličan način da se vizuelno pomerate kroz svaki mesec.

Excel

Generički porodični budžet

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta