Glavna knjiga sa poređenjem budžeta

Podesite naloge o troškovima i snimajte mesečne troškove pomoću ovog predloška glavne knjige. Radni list je takođe uključen za troškove dobrotvorne organizacije i sponzorstva. Mesečni troškovi prikupljeni u radnom listu rezimea, a takođe su prijavljeni u poređenju u vezi sa procenama budžeta.

Excel

Glavna knjiga sa poređenjem budžeta

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta